top of page

詳細規格

BASHI BES-2500S

2.5噸 連電子磅手唧車

下載

型式
_____________________________________________
負重
負重中心
_____________________________________________
呎吋
・全長
・車叉長度
・機体長度
・全高
|・手抦直立時
|・手柄拉下時
・全闊
・車叉闊度
・單一車叉闊度
・車叉間距
・叉高
|・最低
|・最高
|・升高距離
_____________________________________________
稱重儀
・電池​
・充電機
・顯示小數位
・功能
_____________________________________________
車輪
・方向輪
|・形式
|・物料
・叉輪
|・形式
|・物料
_____________________________________________
額外配置
・印紙功能
・方向輪
・叉輪​​​​​​​​​​​


​​稱重型手唧車

2000kg
600mm


1550mm
1150mm
400mm

1160mm
540mm
540mm
540mm
165mm
210mm

75mm
190mm
115mm


內置式
外置式
0~3
歸零, 累重, 磅/公斤轉換雙輪式
PU 或 尼龍

雙輪式
PU 或 尼龍橡膠
PU


負重


負重

2000kg

電子磅


功能

公斤/磅切換, 歸零, 累計, 去皮

準確度

+/- 0.5% @(500kg)

防水標準

IP5X

顯示屏

LED 發光數字

小數位

0~4

打印機

熱敏式 (額外配置)

電池

內置式

電機機

外置式

呎吋


全闊

540mm

全長

1525mm

車体長度

428mm

車叉


車叉全闊 x 長

540 x 1150mm

單一車叉闊度

160mm

車叉間距

220mm

叉高


最低

75mm

最高

205mm

升高距離

130mm

全高連手柄

1200mm

車輪


方向輪

雙輪式, 尼龍/PU

承載輪

雙輪式 x 2, 尼龍/PU

自重

92kg


bottom of page