top of page

詳細規格

BASHI BES-2000S

下載

型式
_____________________________________________
負重
負重中心
_____________________________________________
呎吋
・全長
・車叉長度
・機体長度
・全高
|・手抦直立時
|・手柄拉下時
・全闊
・車叉闊度
・單一車叉闊度
・車叉間距
・叉高
|・最低
|・最高
|・升高距離
_____________________________________________
稱重儀
・電池​
・充電機
・顯示小數位
・功能
_____________________________________________
車輪
・方向輪
|・形式
|・物料
・叉輪
|・形式
|・物料
_____________________________________________
額外配置
・印紙功能
・方向輪
・叉輪​​​​​​​​​​​


​​稱重型手唧車

2000kg
600mm


1550mm
1150mm
400mm

1160mm
540mm
540mm
540mm
165mm
210mm

75mm
190mm
115mm


內置式
外置式
0~3
歸零, 累重, 磅/公斤轉換雙輪式
PU 或 尼龍

雙輪式
PU 或 尼龍橡膠
PU


bottom of page