top of page

詳細規格

BASHI CS-2500

2.5噸 標準/闊叉/特別呎吋

下載

型式
_____________________________________________
負重
負重中心
_____________________________________________
呎吋
・全長
・車叉長度
・機体長度
・全高
|・手抦直立時
|・手柄拉下時
・全闊
・車叉闊度
・單一車叉闊度
・車叉間距
・叉高
|・最低
|・最高
・升高距離
_____________________________________________
工作空間
・最小工作通道​
・旋轉半徑
_____________________________________________
車輪
・方向輪
|・形式
|・物料
・叉輪
|・形式
|・物料
_____________________________________________
額外配置
・特殊叉長
・特殊叉闊
・貨物固定護架
・方向輪
・叉輪​​​​​​​​​​​


​標準手唧車

2500kg
600mm


1550mm
1150mm
400mm

1160mm
540mm
540 / 685mm
540 / 685mm
160mm
220 / 365mm

75mm
195mm
120mm


1669​mm
1415mm



雙輪式
PU 或 尼龍

雙輪式
PU 或 尼龍


800/900/1220/1500/2000mm
520/550/880mm
有​​
橡膠
PU/橡膠


負重


負重

2500kg

呎吋


全闊

540 / 685mm

全長

1536mm

車体長度

386mm

車叉


540 / 685mm

1150mm

單一車叉闊度

165mm

車叉間距

210 / 355mm

叉高


最低

75mm

最高

195mm

升高距離

120mm

全高連手柄

1200mm

車輪


方向輪

雙輪式, 尼龍/PU

承載輪

雙輪式 x 2, 尼龍/PU

自重

70kg


特殊呎吋


叉長

800 / 900 / 1800 / 2000mm


bottom of page