top of page

詳細規格

BISHAMON BM-30L

3.0噸 標準呎吋

下載

形式
_____________________________________________
負重
負重中心
自重
_____________________________________________
呎吋
・全長
・車叉長度
・機体長度
・全高
|・手抦直立時
|・手柄拉下時
・全闊
・車叉闊度
・單一車叉闊度
・車叉間距
・叉高
|・最低
|・最高
・升高距離
_____________________________________________
工作空間
・最小工作通道​
・旋轉半徑
_____________________________________________
車輪
・方向輪
|・形式
|・物料
・叉輪
|・形式
|・物料
_____________________________________________
額外配置
・貨物固定護架
・方向輪
・叉輪​​​​​​​​​​​

3噸 標準呎吋

3000kg
600mm
107kg


1520mm
1150mm
370mm

1190mm
760mm
520mm
520mm
153mm
214mm

83mm
203mm
120mm


1669​mm
1415mm雙輪式
PU 或 尼龍

雙輪式
PU 或 尼龍


有​​
橡膠
-

負重


負重

3000kg

呎吋


全闊

520mm

全長

1520mm

車体長度

370mm

車叉


車叉全闊 x 長

520 x 1150mm

單一車叉闊度

153mm

車叉間距

214mm

叉高


最低

83mm

最高

203mm

升高距離

120mm

全高連手柄


車輪


方向輪

雙輪式, 尼龍/PU

承載輪

雙輪式 x 2, 尼龍/PU

自重

107kg


bottom of page