top of page

詳細規格

STV R-200s

下載

負重
・負重
・負重中心
_______________________________________________
呎吋
・全長
・車叉長度
・機体長度
・全高
|・手抦直立時
|・手柄拉下時
・全闊
・車叉闊度
・單一車叉闊度
・車叉間距
・叉高
|・最低
|・最高
・升高距離
・車体地高度
・自重-連電池
・輪距
_______________________________________________
工作空間
・最小工作通道​
・旋轉半徑
・音量
_______________________________________________
車輪
・驅動部份保護殼
・驅動輪
|・形式
|・物料及大小
・輔助輪
|・形式
|・物料及大小
・叉輪
|・形式
|・物料及大小

_______________________________________________
驅動及制動
・驅動馬達
・制動方式
・行走速度
|・空載時
|・滿載時
・最高斜坡度
|・空載時
|・滿載時
_______________________________________________
升降
・升高速度
|・空載時
|・滿載時
・下降速度
|・空載時
|・滿載時
_______________________________________________
電力系統
・電池類型
・電池輸出
・電池自重
・充電器
|・形式
|・規格
_______________________________________________
額外配置
・其他容量電池
・自動入水
・側入式電池
・充電機
・驅動輪
・護貨架
・冷房型
・電子稱重
・特殊叉長

・特殊叉闊
​​2000kg
600mm


1748/1818mm
1150/1220mm
621mm

1200mm
715mm
710mm
540 / 600 / 685mm
170mm
200 / 260 / 345mm

85
205mm
120mm
30mm
535kg
1418 / 1488mm


2419mm
1619mm
74db


大型連輔助輪

單輪式
PU, 230x75mm

單輪式 x 2
PU, 85x48mm

雙輪式/單輪式 x 2
PU,
85x70 / 83x115mm


DC 1100W
磁電式

5.5km/h
5.0km/h

14.4°
7.2°0.060m/s
0.051m/s

0.032m/s
0.039m/s


重型注水式電池
24V 210Ah
190kg

智能式外置充電
24V 100Ah


165/210Ah
可訂製
可訂製
24V 30Ah / 24V 50Ah
有紋PU / 橡膠
1220 或 1520mm高
可訂製
可訂製
850/1000/1300/1450/1600/
1800/2000 /2200/2400mm
600/725/790/840/940/
1000/1050 /1100/1200mm


bottom of page