top of page

詳細規格

VIMANA SH-0413D

下載

基本
・行車控掣
・轉向控掣
・負重
・負重中心
・適用卡板
_______________________________________________
呎吋
・車叉長度
・車叉闊度
・單一車叉闊度
・車叉間距
・叉高
|・最低
|・最高
|・升高距離
・排架數目
・排架高度
|・最低
|・最高
・全長
・全闊
・自重-連電池
_______________________________________________
工作空間
・最小工作通道​
_______________________________________________
車輪
・方向輪
|・形式
|・物料及大小
・輔助輪
|・形式
|・物料及大小
・叉輪
|・形式
|・物料及大小
_______________________________________________
電力系統
・電池類型
・電池輸出
・電池自重
・充電器
|・形式
_______________________________________________
額外配置
・特殊叉闊
・特殊叉長人手推動
手動搖桿式
400kg
600mm
單面(川字)卡板


1000mm
可調校240~555mm
110mm
-

85mm
1300mm
1215mm
1

1425mm
1425mm
1550mm
610mm
170kg


915mm單輪式 x2
PU, 180x50mm

單輪式 x2
PU, 80x70mm
・叉輪
|・形式
|・物料及大小


・電池類型
12V 70Ah
・電池自重

內置式連時間掣


歡迎查詢
歡迎查詢


bottom of page