top of page

詳細規格

VIMANA SW-25

下載

基本
・行車控掣
・轉向控掣
・負重
・負重中心
・適用卡板
_______________________________________________
呎吋
・全長
・車叉長度
・機体長度
・全高
|・手抦直立時
|・手柄拉下時
・全闊
・車叉闊度
・單一車叉闊度
・車叉間距
・叉高
|・最低
|・最高
・升高距離
・自重-連電池
_______________________________________________
車輪
・驅動輪
|・類型
|・物料及大小
・叉輪
|・類型
|・物料及大小
_______________________________________________
驅動及制動
・行車控制
・轉向控制
・驅動馬達
・爬坡能力
|・空載時
|・滿載時
・制動方式
_______________________________________________
升降
・升唧馬達
・升/降控制
_______________________________________________
電力系統
・電池
|・類型
|・輸出
|・重量
・充電器
|・類型
|・規格
_______________________________________________
額外配置
・行車控掣
・轉向控掣
・踏板
・驅動輪
・輔助輪
・安全設備


・爬坡型
・冷房型
・低床
・特殊叉長三段速控
手動搖桿式
2500kg
600mm
雙面 及 單面(川字)卡板


2420mm
1220mm
1200mm

|・手抦直立時
|・手柄拉下時
812mm
560mm
170mm
220mm

80mm
200mm
120mm
420kg單輪式 x1
|・PU及大小

雙輪式 x2
|・PU及大小


三段速/額外購置無段速
橫向搖桿式
24V 900W

9.0%
21.0%
磁電式


24V 2000W
按制式重型工業電池
24V 166Ah (VS180)
200kg

外置智能式(連均充)
24V 20Ah


無段速控
電子輔助
可摺式
有紋PU
PU, 單輪式 x2
警示燈
行車响號
護貨架
電子加壓
特殊操控及制動
65mm (升高高度185mm)
客戶自定


bottom of page